Tajfutásért-Pécs - Projekt összefoglaló

cbc web banner

mh program interreg 
 ok varazdin logo h81px Tájfutás Pécs Alapítvány logo

 

This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union.The content of the webpage is the sole responsibility of "TÁJFUTÁSÉRT-PÉCS" ALAPÍTVÁNY and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union and/or the Managing Authority.

Projekt összefoglaló

CBC-ORIENT II.

A Projekt címe:

Határon átnyúló együttműködés a tájékozódási futó sportban II.

Acronym:

CBC-ORIENT II.

Partnerek:

"Tájfutásért-Pécs" Alapítvány (HU, Pécs)

ORIJENTACIJSKI KLUB VARAŽDIN (HR, Varaždin)

Megvalósítási időszak:

2020.07.01 – 2021.06.30.

Program:

Interreg V-A Hungary-Croatia Co-operation Programme 2014-2020

Támogatási keret (EU):

52.588,65 EUR ERFA

A „Tájfutás-Pécs” Alapítvány és a Varaždi Tájfutó Klub elkötelezte magát a „Határon átnyúló együttműködés a tájékozódási futó sportban” projekt sikeres folytatása mellett, hogy népszerűsítse a tájfutást a határvidék mindkét oldalán.

A projekt ÁLTALÁNOS CÉLJA:

-A projekt célja a fiatalok aktivizálása az egészséges életmód támogatása sporttevékenységek révén, a kulturális tudatosság és a tolerancia fejlesztése a különböző kultúrák iránt, mely lehetővé teszi számukra, hogy felfedezzék identitásukat és fiatalként betöltött szerepüket az európai kontextusban.

-A tájfutó sport népszerűsítése a határvidék mindkét oldalán.

A projekt KONKRÉT CÉLJAI a következők:

  • A partnerek számára elérhető promóciós és oktató anyagok fejlesztése a tájékozódásról való jobb kommunikáció érdekében. Vonzani és aktivizálni a gyermekeket és a fiatalokat a tájfutás gyakorlására. A tájfutás imázsának további erősítése, mely kiemeli, hogy sportágunk egy olyan zöld sport, mely kihívásokkal és kalandokkal teli.
  • Alapvető infrastruktúra biztosítása a tájfutó események megszervezéséhez. A tájfutó sport jobb hozzáférhetőségének biztosítása a határon átnyúló területen.
  • Segíteni a partnerséget a színvonalas tájfutó rendezvények szervezésében, tiszteletben tartva a környezetvédelem alapelveit. A tudatosság növelése a hulladék szelektív gyűjtésének és újrafeldolgozásának fontosságával és a természeti értékek védelmével kapcsolatban.
  • A határmenti horvát és magyar tájfutó szervezetek közötti hosszú távú és fenntartható partnerség alapjainak további szélesítése.

A Kedvezményezettek együttesen hajtják végre a következő TEVÉKENYSÉGEKET:

-Projekt adminisztráció és menedzsment

-Promóció és nyilvánosság

-Tájfutó térképek elkészítése

-Tájfutó játékok kidolgozása és bemutatása

-Közös tájfutó rendezvények szervezése

A projekt várható EREDMÉNYEI a következők:

-Projekt nyitó és záró rendezvény

-1 szakmai workshop

-A partnerek által vásárolt felszerelés tájfutó rendezvények lebonyolításához

-10-10 tájékozódási játékkészlet

-2 területről tájfutó térkép

-2 közös tájfutó verseny megrendezése

-1 közös ifjúsági edzőtábor szervezése

-Sikeres promóciós tevékenység lebonyolítása