Tajfutásért-Pécs - Ma már nem titok - erre pályáztunk, ezt próbáljuk megvalósítani

fooldal

Ma már nem titok - erre pályáztunk, ezt próbáljuk megvalósítani

A közhasznú alapítványunknak a cél szerinti működéséhez, feladatainak ellátásához nagy segítséget nyújtana egy önálló, saját honlap megléte és ezzel az elektronikus kommunikációs csatornák bővülése. 

A pályázati projekt révén a kialakítandó honlap segítségével szeretnénk megvalósítani az alábbi célkitűzéseinket:

-  Az alapítvány közhasznú mőködésével kapcsolatos dokumentumok megjelentetése. (Alapító okirat, Szervezeti és mőködési szabályzat, jegyzőkönyvek stb.)

-  Sportágunk különféle szakágainak bemutatása, a városi és megyei sportélet aktuális információinak közzététele.

- A sportágunk tájékozódási oldalához kapcsolódó oktató és bemutató anyagok publikálása, széleskörű elérhetőség biztosítása edzők, testnevelő, és földrajz tanárok számára. (Képek, fotók, filmek)

- Meglévő navigációs és szimulációs oktató programok bemutatása az elméleti alapképzések segítéséhez.

- Versenybírói és edzői továbbképző tanfolyamok előadásaira készített prezentációs anyagok megjelentetése és elérhetőség biztosítása a versenybírók számára.

-  Iskolai, helyi és regionális versenyek információinak megjelentetése:

- Kiírások, versenyértesítők, jegyzőkönyvek, eredmények stb.

-  Sportági, alapítványi ismertető és „elektronikus szóróanyagok” terjesztése.

- „Zöld stadionunkról” a versenyterepekről (iskolaudvar, park, erdő) a helyszíni felméréseket követően a digitális állományok (.jpg, .bmp) közzététele.

- A Baranya megyei tájékozódási futó térképkatalógus előállítása, kartográfiai adatnyilvántartás vezetése. (térképi állományok, szerzői jogok)

- Támogatók, önkéntes segítők és mecénások különféle segítői lehetőségének bemutatása és megnyerése az alapítvány közhasznú céljainak megvalósításához. (adomány, önkéntes munka, természetbeni adomány, szja 1%)

- Tájékozódási fotó feladványok megjelentetése és folyamatos hozzáférés biztosítása.

-  Linkgyűjtemény összeállítása a partner alapítványokról és sportági szervezetekről.

-  Forum üzemeltetése a tagok általános kapcsolattartása érdekében.

- Szerzői jogi engedélyek birtokában a pár évvel ezelőtt kiadott „Légy üdvözölve a természetben” címet viselő oktató CD anyagának elhelyezése és országos szintű elérhetőség biztosítása.

 Az Interneten történő elérhetőségünk megteremtésével szeretnénk a működésünket hatékonyabbá, egyszerőbbé és átláthatóbbá tenni.  Együttműködési megállapodások megkötését követően a megyei és városi szakosztályok, és szövetségek részére is biztosítanánk a megjelenést honlapunkon. (A Baranya Megyei Tájékozódási Futó Szövetséggel megkötött megállapodásunkat mellékeltük pályázatunkhoz.)

 Munkatervünknek megfelelően segítenénk a Magyar Tájékozódási Futó Szövetség által országosan meghirdetett 2009 –ig szóló „Diáktájfutás” program regionális koordinátorát és segítőit az iskolai tájékozódási futó bemutatók megszervezésénél és lebonyolításánál.  Az események előtt információk és azt követően képes beszámolók közzétételére lenne lehetősége az iskoláknak és a szervezőknek honlapunkon. Így még több fiatallal tudnánk megismertetni szakágunkat, és valószínűleg többen kezdenék el a rendszeres sportolást.